Silvia Pérez Cruz – Vestida de nit (una canzone d’ammore, filiale però)